Kultura jako dobro doświadczane | Cultural good as experience good

Info: 

Koncentrujemy się na ekonomicznych aspektach związanych z heterogenicznością i doświadczanym charakterem dóbr kultury. Konsument, mając niepełną wiedzę przed „skonsumowaniem” dobra kultury (np. czy mu się spodoba), nie może dobrze ocenić, jaką korzyść odniesie. Niechętni ryzyku, możemy rezygnować z pomysłu kupna biletów na Mahlera, bo po prostu nie wiemy, czy nam się spodoba. Taka obawa jest szczególnie uzasadniona w przypadku dóbr kultury dostępnych w formie cyfrowej, dla których dostępne są darmowe, nieautoryzowane alternatywy.

Głównym celem projektu jest odpowiedź na pytanie czy doświadczany charakter dóbr kultury wpływa na zmniejszenie maksymalnej kwoty jaką konsument jest gotowy zapłacić za dane dobro kultury? W projekcie planowana jest również analiza czynników wpływających na wysokość wpłat dokonywanych w systemie „Płać ile chcesz” przed i po skonsumowaniu dóbr kultury.


We dig into cultural economics. Our new project focuses on heterogeneity and experience character of cultural goods. For experience goods, the consumer cannot judge ex ante how much utility she will gain from consuming. Thus, especially under risk aversion, buyer in principle willing to purchase may abstain due to uncertainty. This may be the case in many cultural goods, in particular if the consumer may choose a free unauthorized version of the product as an alternative.

Our main goal is to answer the question: does the experience character of cultural goods (consumers learn about the value of the good only after “consumption”) reduce the maximum amount of money that they are willing to pay for the good? In the project we will also analyze factors which may have a causal effect on the prices paid voluntarily in Pay-What-You-Want schemes.

Budget: 

Źródło finansowania | Financing : Narodowe Centrum Nauki, SONATA

Projekt realizowany | Timeline : 06/2015 – 05/2019

Budżet łączny | Total budget : 467 160 zł

 • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 99 000 zł
 • wynagrodzenia dla asystentów badawczych | compensation to research assistants: 121 500 zł
 • komputery i oprogramowanie (m.in. licencje STATA) | hardware and software (including STATA): 36 000 zł
 • konferencje i inne wyjazdy | conference travels: 19 800 zł
 • materiały + realizacja eksperymentów | consumables + experiments: 119 000 zł
 • koszty pośrednie dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | overheads for the Faculty of Economics: 71 860 zł
 • koszy pośrednie dla Uniwersytetu Warszawskiego | overheads for the University of Warsaw: 71 860 zł
Purpose: 

Planowane są cztery główne badania. Każde z nich jest odpowiednio dostosowane do realizacji sformułowanych poniżej celów badawczych.

 • Cel badawczy nr 1: Czy dobra kultury są „dobrami doświadczanymi”? Innymi słowy, czy istnieje istotna różnica pomiędzy skłonnością do zapłaty za dane dobro kultury przed i po jego skonsumowaniu? W ramach realizacji powyższego celu, na przykładzie różnych dóbr kultury, zostaną zastosowane różne metody badawcze mierzące skłonność do zapłaty. W szczególności, w celu skłonienia badanych osób do podawania swoich prawdziwych WTP, zostanie zastosowany system bodźców bazujący na idei podatku Grovesa-Clarke’a.
 • Cel badawczy nr 2: Analiza czynników wpływających na wysokość dobrowolnych wpłat w systemie PWYW przed i po skonsumowaniu danego dobra kultury. Celem będzie tu weryfikacja następujących hipotez: (a) wysokość wpłat w systemie PWYW EPK jest tym większa im większa jest niepewność co do jakości danego dobra (tzn. oczekiwanego przyrostu użyteczności); (b) atmosfera, podczas konsumpcji danego dobra istotnie wpływa na wysokość wpłat w systemie PWYW EPK, oraz (c) różnice we wpłatach w systemach PWYW EPK i PWYW EAK są większe w przypadku tych dóbr kultury, które są nowością na rynku, szczególnie w przypadku dóbr kultury oferowanych w wersji cyfrowej.
 • Cel badawczy nr 3: Analiza porównawcza skuteczności systemów płatności PWYW EAK i PWYW EPK na przykładzie dóbr kultury. Celem jest porównanie wysokości wpłat w systemach PWYW EAK i PWYW EPK dla różnych dóbr kultury (między innymi uwzględniając fakt czy dany produkt jest nowością na rynku, czy jest dostępny w wersji cyfrowej, itp.).
 • Cel badawczy nr 4: Weryfikacja skuteczności mechanizmu Grovesa-Clarke’a. Celem jest porównanie wyników otrzymanych z zastosowaniem mechanizmu bazującego na idei podatku Grovesa-Clarke’a z innymi technikami eksperymentalnymi stosowanymi w celu skłonienia respondentów do podawania prawdziwych informacji oraz z różnymi metodami stosowanymi w celu oszacowania WTP.

Cele projektu zrealizowane zostaną dzięki bezpośredniemu dostępowi do klientów i danych sprzedażowych od, pozyskanych już do współpracy, dystrybutorów badanych dóbr kultury. Na chwilę obecną, jest wstępne potwierdzenie chęci współpracy przy poniższym projekcie producentów i dystrybutorów audiobooków, ebooków oraz filmów. Jednakże należy zaznaczyć, że otrzymane w wyniku realizacji projektu wnioski będą istotne także dla innych dóbr kultury.

Dotychczas wsparli nas m.in. | The project was supported by:

 

Fonopolis

Teatr Studio

Virtualo
Cyfrowy Polsat

Legalna Kultura

Fundacja Nowoczesna Polska

Kino Atlantic iab Polska

Centrum Cyfrowe

Cinema City

Orange Umbrella Tour

Opublikowane | Published

 • Digital piracy and the perception of price fairness. Evidence from a field experiment | Journal of Cultural Economics

  We study a relationship between perceived price fairness and digital piracy. In a large-scale field experiment on customers of a leading ebook store we employ the Bayesian Truth Serum to elicit the information on acquiring books from unauthorized sources (often referred to as digital piracy). We provide empirical evidence in support of the conjecture that willingness to ‘pirate’ is associated with having experienced subjective overpricing. We propose and verify the relevance of two mechanisms behind this link: reactance theory and moral cleansing/licensing. The results indicate that pricing policy perceived as fair may reduce the scope for digital piracy.

  Joanna
  Tyrowicz
  Michał
  Krawczyk
  Anna
  Kukla-Gryz
 • The effects of individual internal versus external reference prices on consumer decisions for pay-what-you-want payments | Central European Economic Journal

  We empirically investigate the interaction between internal and external reference prices on stated payments in a Pay-What-You-Want (PWYW) scheme. Using results of a vignette experiment with e-books, we show that when an external reference price provided is lower than respondents’ internal reference prices, the average of PWYW payments significantly decreases compared with a situation in which the external reference price is not provided. The relationship is the opposite when the external reference price provided to respondents is higher than their internal reference prices. In such a case, upward pressure is created, thus the average of PWYW payments increases. These results remain true when we control for expected quality of e-books. Additionally, we find that when the external reference price is not provided, the size of PWYW payments depends positively on individual factors such as risk-taking propensity and perceived costs of e-book production.


  The data summarizes results of a vignette experiment conducted in cooperation with Virtualo e-book store on the sample of their newsletter subscribed clients. In the file, you will find the Excel file with the data and full list of variables with descriptions. All questions from the original survey (conduced in Polish) were translated into English. Note that the dataset might not be exclusively owned by the authors. Use of data requires a license from the data owner. If you wish to use them for your own work, please contact authors for permissions: Anna Kukla, Katarzyna Zagórska.

   

  Anna
  Kukla-Gryz
  Katarzyna
  Zagórska
 • ‘If I can set my own price for tonight’s show I will pay more after watching it!’ – evidence from Pay What You Want experiment | Applied Economics Letters

  In a field experiment conducted in cooperation with city theatres in Warsaw, we allowed some of the visitors to pay whatever they wanted for the tickets. Half of these visitors were asked randomly to make a voluntary payment after (instead of before) the performance. We found a significant positive difference between payments made after and before the show. In a specially designed survey we capture factors that may potentially explain this difference: the visitors’ general expectations towards the performance and different aspects of the audience experience.


  The data summarizes results of field experiments conducted in three theaters in Warsaw. In the file, you will find the Excel file with the data and full list of variables with descriptions. All questions from the original survey (conduced in Polish) were translated into English. Note that the dataset might not be exclusively owned by the authors. Use of data requires a license from the data owner. If you wish to use them for your own work, please contact authors for permissions: Anna Kukla & Katarzyna Zagórska.

  Anna
  Kukla-Gryz
  Katarzyna
  Zagórska