iPiracy o raporcie Centrum Cyfrowego Projekt Polska

iPiracy o raporcie Centrum Cyfrowego Projekt Polska

Na swoje trzecie urodziny Centrum Cyfrowe Projekt Polska opracowało i opublikowało raport Prawo autorskie w czasach zmiany. iPiracy zostało poproszone o krótki komentarz do tego fajnego badania.

 

Badanie "Prawo autorskie w czasach zmiany" opracowane przez Centrum Cyfrowe Projekt Polska w niektórych aspektach jest zbliżone do jednego z projektów badawczych iPiracy. CCPP prosiło respondentów o ocenę, które z wymienionych w krótkim opisie działań są legalne (a które nie). W badaniu proszono także o ocenę, jakie działania powinny być penalizowane i jaka powinna być ta kara. W iPiracy próbowaliśmy się oderwać od norm prawnych i skupić na normach etycznych. W eksperymencie poprosiliśmy respondentów, by ocenili etyczność zachowania hipotetycznego kolegi. Zastosowana metoda badawcza pozwoliła nam rzucić nieco więcej światła na pytanie czy i co na gruncie etycznym odróżnia w percepcji kradzież fizyczną od niektórych zachowań użytkowników internetu. O badaniu można więcej przeczytać tutaj.