Wyniki zaprezentowane na ACEI 2016

Wyniki zaprezentowane na ACEI 2016

W zeszłym tygodniu wzięliśmy udział w międzynarodowej konferencji poświęconej ekonomii kultury zorganizowanej przez Association For Cultural Economics International na Uniwersytecie w Valladolid. W konferencji ACEI wzięli udział znamienici naukowcy jak prof. David Throsby, prof. Andy Pratt, prof. Ruth Towse, prof. Michael Hutter. Ich wystąpienia były cennym podsumowaniem kierunków rozwoju ekonomii kultury i wyzwań wciąż stojących przed naukowcami. Wśród wymienianych problemów pojawiło się między innymi zrozumienie procesów rynkowych przy niepowodzeniach w promowaniu kultury oraz konieczność łączenia w badaniach narzędzi ekonomicznych i socjologicznych.

W czwartek Ania zaprezentowała pierwsze wyniki naszych badań nad systemem „Płać ile chcesz”. Artykuł „The strength of ‟anchoring effect” on Pay What You Want payments: Evidence from Vignette experiment” znalazł się w sekcji Cultural industries – Books and publishing, do przewodniczenia której zaproszona została Ania. Referat „If I Can Set My Own Price for Tonight’s Show I Will Pay More after Watching It! – Evidence from Pay What You Want Experiment in a Theatre” omówiłyśmy w sesji Performing arts 2. Oba badania zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem. Wysłuchanie prac innych naukowców dało nam mnóstwo inspiracji i wróciłyśmy z pomysłami na kolejne eksperymenty.