Levelling the playing field in academia

Levelling the playing field in academia

To wspaniałe wydarzenie obejmowało wiele wnikliwych komentarzy i wysokiej jakości badań naukowych dotyczących kobiet w środowisku akademickim. Paula Campa (SITE) przewodniczyła wydarzeniu, które rozpoczęło się od emisji filmu zaprojektowanego i wyprodukowanego przez Marieke Bos (Stockholm School of Economics) z udziałem Lewa Lvovskiy'ego (BEROC), Carlo Schwarza (Bocconi University, który również wygłosił przemówienie inauguracyjne tego dnia) oraz Sarah Smith (University of Bristol). Poruszono wiele kwestii i omówiliśmy polityki i interwencje, które były stosowane w celu poprawy reprezentacji kobiet w środowisku akademickim. Doświadczenia wszystkich uczestników panelu były różne, ale wszyscy zgadzaliśmy się w jednym: potrzeba odwagi, aby mówić o uprzedzeniach ze względu na płeć w środowisku akademickim, zwłaszcza w ekonomii i finansach. Wideo obejmuje cały dzień konferencji, a timer jest ustawiony na początek naszego panelu. 

 

 

 


This wonderful event comprised a loads of insightful comments and quality scientific research on women in academia. Paula Campa (SITE) chaired the event which started from airing the movie envisioned and produced by Marieke Bos (Stockholm School of Economics) with the participation of Lev Lvovskiy (BEROC), Carlo Schwarz (Bocconi University, who also gave a keynote on that day) and Sarah Smith (University of Bristol). Many issues were raised, and we discussed policies and interventions that have been used to try and improve women’s representation in academia. The experiences of all panel participants were different, but we all agreed on one: it takes courage to talk about gender biases in academia, especially in economics and finance. The video covers the full day of the conference and the timer is set to the beginning of our panel.