O D+ na konferencji katedr statystyki i ekonometrii

O D+ na konferencji katedr statystyki i ekonometrii

Ekstraordynaryjne zjawisko pandemii skutkowało licznymi lukami w danych dotyczących rozwoju sytuacji gospodarczej. Dlatego w partnerstwie siedmiu uznanych instytucji (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, CASE, CenEA, IBS oraz EY) monitorujemy to, jak pandemia zmienia polski rynek pracy. Na świecie wiele zespołów w poszczególnych krajach i grup międzynarodowych próbowało dostarczyć bieżących danych o sytuacji na rynku pracy i zmianach społecznych. Realizowane są w ok. 30 krajach świata. Finansują je banki centralne, agendy rządowe lub instytucje międzynarodowe. W Polsce, badania takie finansują organizacje społeczne i uczelnie publiczne.

Badanie DIAGNOZA.plus wyróżnia się na tle międzynarodowym bardzo liczną próbą (30 tys. uczestników badania!), możliwością pytania o bieżącą sytuację tych samych osób (tj. obserwowania zmiany sytuacji u uczestników badania, co jest bardziej informatywne niż porównywanie rozłącznych grup osób z kolejnych fal badania), oraz innowacyjną metodą statystyczną zapewniania porównywalności wyników badania D+ z reprezentatywną próbą badań ankietowych GUS.