Periodic meeting on gender and entrepreneurship

Periodic meeting on gender and entrepreneurship

Warsztaty zostały zorganizowane przez Nordic Center for Entrepreneurship Research, które jest współpracą między badaczami przedsiębiorczości związanymi z instytucjami w regionie nordyckim i którzy w dużej mierze korzystają z nordyckich baz danych rejestrów w swoich badaniach. Celem tych warsztatów jest dzielenie się trwającymi pracami i eksploracja obszarów do współpracy badawczej. Uczestniczące instytucje to: NHH Norwegian School of Economics, BI Norwegian School of Business, KTH, SSE Stockholm School of Economics, CBS, Aarhus University, Aalborg University.

image006.jpg

W tym pierwszym szkicu artykułu przedstawiamy zachowania rekrutacyjne kobiet CEO w porównaniu do ich męskich odpowiedników. Badamy zachowania rekrutacyjne w oparciu o norweskie dane rejestrowe. Wyniki pokazują, że kobiety częściej zatrudniają, ale kiedy mężczyźni zatrudniają, zatrudniają więcej osób na średnio więcej godzin.

 

 


This workshop was organized by the Nordic Center for Entrepreneurship Research, which is a collaboration between entrepreneurship researchers affiliated with institutions in the Nordic region and who frequently use the Nordic register databases in their research. The purpose of this workshop is to share ongoing work and explore areas for research collaboration. Participating institutions are: NHH Norwegian School of Economics, BI Norwegian School of Business, KTH, SSE Stockholm School of Economics, CBS, Aarhus University, Aalborg University.

image006.jpg

In this first draft of the paper, we demonstrate the hiring behavior of female CEOs compared to their male counterparts. We investigate the hiring behavior relying on Norwegian register data. The results show that women are more likely to hire, but whenever men hire, they hire more people for, on average, more hours.

20/Jun/2022 - 21/Jun/2022
Stockholm, Sweden
Bram Timmermans
Astrid Kunze