Pierwsze spotkanie partnerów w projekcie GendEQU!

Pierwsze spotkanie partnerów w projekcie GendEQU!

Agnete Vabø, Dorothy Sutherland, Profesor Renata Siemieńska oraz Anna Domaradzka (czyli norwescy i polscy partnerzy w projekcie GendEQU) spotkały się 3 lutego w Warszawie, aby przedyskutować nadchodzące działania w projekcie. Tematem rozmów była m. in. ankieta wśród osób, które pięć lat temu zdobyły tytuł doktora na temat ich obecnej kariery oraz perspektyw. W ramach projektu zaplanowane zostało również badanie jakościowe - seria wywiadów z naukowcami oraz osobami pracującymi w instytucjach finansujących badania naukowe poruszających kwestię równości w dostępie do grantów. Współpraca zapowiada się niezwykle obiecująco :)

03/Feb/2014
Warszawa, Polska