Przyszłość modeli z heterogenicznymi agentami

Przyszłość modeli z heterogenicznymi agentami

Wydział Ekonomii European University at St Petersburg gościł międzynarodową konferencję poświęconą modelowaniu makroekonomicznemu z tzw. heterogenicznymmi agentami. Robrert Becker z Indiana University wygłosił keynote o modelowaniu wzrostu w warunkach heterogeniczności, a Krzysztof pokazał wyniki badania "Inequality in an OLG economy with heterogeneous cohorts and pension systems".

25/May/2017 - 26/May/2017
St Petersburg, Russia