SOLE 2017

SOLE 2017

Są wydarzenia w świecie badaczy rynku pracy, których po prostu nie można przegapić. W Europie takim wydarzeniem jest coroczne spotkanie European Association of Labour Economics, w Stanach - Society of Labor Economics Meeting. Korzystając z zaproszenia do programu badania "Wage inequality and structural change" Magda odwiedziła w ostatnich dniach Raleigh, żeby móc przedyskutować postępy w GRAPE'owych badaniach i posłuchać o najgorętszych tematach wśród ekonomistów rynku pracy.

Tegoroczne SOLE zostało zdominowane przez ekonomistki zajmujące się tematyką równości płci na rynku pracy. Nową przewodniczącą stowarzyszenia została Marjorie McElroy z Duke University, nagrodą Jacoba Mincera została uhonorowana Francine Blau, która od początku swojej kariery zajmuje się tematyką segregacji zawodowej kobiet i mężczyzn oraz luki płacowej, a jedno z głównych wystąpień pt:“Gender Norms and Economic Opportunities” wygłosiła Claudia Olivetti. Również w ramach wystąpień w poszczególnych sesjach nietrudno było znaleźć badania o zbliżonej tematyce - tj. dotyczące powiązań rynku pracy z sytuacją kobiet, rodziną, edukacją oraz przekazywaniem wzorców z pokolenia na pokolenie. Pełny program konferencji dostępny tutaj.

Rozbudowana sesja posterowa zgromadziła również cztery obszary tematyczne. Poster "Wage inequality and structural change" został zakwalifikowany do części "Labor market". Badanie prezentowane na plakacie dotyczy nierówności płac w krajach Europy ze szczególnie wyróżnioną grupą krajów post-transformacyjnych. Te kraje doświadczyły w większym stopniu zmian związanych z globalizacją, przemianą rynku pracy i cech pracowników, w związku z tym zgodnie z teorią w większym stopniu powinny doświadczyć wzrostu nierówności w płacach. Zebrany przez nas wyjątkowo szeroki zbiór mikrodanych nie potwierdził jednak hipotez stawianych na podstawie rozważań teoretycznych. 

Co warto podkreślić konferencja SOLE była nie tylko okazją do zapoznania się z obecnie najbardziej popularną tematyką w ekonomii rynku pracy, ale przede wszystkim fantstyczną okazją do wymiany uwag i poznania badaczy z całego świata. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie uwagi.