Ethics

Komisja przeprowadza ocenę projektów eksperymentów zaplanowanych do realizacji przez GRAPE pod względem ich aspektów etycznych, zgodnie z regulaminem. W szczególności ocenia ryzyka, na które potencjalnie narażeni są uczestnicy badań, uczciwość i transparentność procedur badawczych oraz zakres potencjalnych niepożądanych skutków tych badań. Członkami komisji są:

  • Michał Krawczyk
  • Michał Lewandowski
  • Maros Servatka
  • Łukasz Woźny

Ethics Committee evaluates proposals of economic experiments to be implemented by GRAPE staff. The evaluation comprises risks to the participants, transparency and deception as well as the scope for potential unintended consequences of these experiments. The Committee is formed by:

  • Michał Krawczyk
  • Michał Lewandowski
  • Maros Servatka
  • Łukasz Woźny