Bumar-Waryński

Powstanie

Zakłady przy adresie Kolejowa 57, 01-210 Warszawa rozpoczęły funkcjonować pod imieniem L. Waryńskiego w 1952r.
Sama firma ma historie która zaczęła się aż w 1833r.

Po 1989

Przekształcone - 1991 jako Bumar-Waryński S.A.
Zakłady przy Kolejowej zostaly zlikwidowane w 2001. Firma funkcjonuje dalej jako Waryński S.A. zajmując się nieruchomościami.

Źródła

Likwidacja: Bumar-Waryński 2001
Informacje o przekształceniu: RPP 383
Krasucki, M. 2011. "Warszawskie Dziedzictwo Postindustrialne". Fundacja Hereditas. Strona 240

Lokalizacja