Gromadka

Powstanie

Zakład rozpoczął swoją działalność jeszcze przed II wojną światową i zajmował się odlewem żelaza. W 1955 r. stał się własnością państwa i zmienił swój profil działalności na odlewy żeliwne. Do czasu transformacji ustrojowej istniały trzy zakłady Odlewni Żelaza "Gromadka", zatrudniające 1200 pracowników.

Po 1989 roku

W 1998 r. firma została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa Odlewnia Żeliwa Gromadka Sp. z o.o.. Działalność odlewnicza w Gromadce funkcjonowała nieprzerwanie aż do 2002 r., kiedy ogłoszono upadłość przedsiębiorstwa. Obecnie przemysł hutniczy w Gromadce już nie istnieje. Teren byłych odlewni należy do prywatnego inwestora, właściciela spółki Odlewnia Gromadka Sp. z o.o..

Źródła:

REGON: 000027855
NIP: 6940004304
KRS: 0000108429

KRS-online | PNG
Odlewnia Gromadka Sp. z o.o. | PDF
gokisgromadka.pl | PDF
info24.org.pl | PDF

Lokalizacja