Igloopol

Powstanie

Zakład ten rozpoczął funkcjonowanie w 1951 r. Od lat 70-tych nastąpił dynamiczny rozwój zakładu na skalę krajową. Działalność zakładu obejmowała chłodnictwo, przemysł spożywczy, metalowy, budowlany oraz produkcję roślinną i zwierzęcą. Firma miała także swój wkład w wspieranie rozwoju kultury i sportu.

Po 1989 roku

W kwietniu 1994 r. Kombinat Rolno-Przemysłowy "Igloopol" został przekształcony w spółkę akcyjną. Narastające konflikty wokół spółki doprowadziły do likwidacji przedsiębiorstwa w atmosferze afery polityczno-gospodarczej w 1991 r. Część oddziałów firmy zlikwidowano, a część rok później podzielono na mniejsze, liczne jednostki, m.in.: Zakład Produkcji Mrożonek i Usług Chłodniczych "Igloofruit", Zakład Nadwozi Chłodniczych "Igloocar", czy Wytwórnia Wędlin i Konserw "Igloomeat". Jednak ich reaktywowanie sportkało się z trudnościami, co doprowadziło do likwidacji niektórych z tych zakładów ("Igloofruit").

Źródła:

debica24.eu/s/i | PDF
historiaigloopolu.blogspot.com | PDF

Lokalizacja