Jaroszowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych

Powstanie

Historia firmy rozpoczęła się w 1870 r. wraz z uruchomieniem "Kopalni Glin Ogniotrwałych w Jaroszowie", działających na bazie nowo odkrytych, bogatych złóż glin ogniotrwałych. Pokłady te stanowią niemal 90% krajowych zasobów tego surowca. Tuż po II wojnie światowej, w 1945 r. zakład stał się własnością polskich władz i od tamtej pory nosił nazwę Jaroszowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych.

Po 1989 roku

W 1995 r. zakład został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a w 1998 r. sprywatyzowany pod nazwą JARO S.A.. Własnością spółki jest m.in. odkrywkowa kopalnia glin ogniotrwałych „Stanisław” oraz zakład przetwórczy surowców mineralnych. Przedsiębiorstwo w dobrej kondycji przetrwało zarówno transformację ustrojową w 1989 r., jak i ogólnoświatowy kryzys z 2009 r. W celu stabilizacji finansów firmy Spółka prowadzi m.in. rekultywację w rejonach odkrywki "Stanisław". Obecnie prawie połowę wyrobów Spółka przeznacza na eksport na rynek europejski.

Źródła:

REGON: 890292140
NIP: 8840010393
KRS: 0000125520

KRS-online | PNG
jaro.pl | PDF
Historia | PDF

Lokalizacja