Lena

Powstanie

Zakład rozpoczął swoją działalność w 1950 r. W późniejszych latach wszedł w skład powstałego w 1961 r. państwowego Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi (KGHM), który zrzeszał okoliczne zakłady górnicze (m.in. "Rudna", "Lubin", "Konrad", "Polkowice", "Sieroszowice"). W okresie eksploatacji wydobyto w "Lenie" 76 529 ton miedzi. W 1973 r. kopalnię zlikwidowano. Wśród przyczyn podjęcia tej decyzji wymienia się wyczerpanie złóż własnych, awarię stawu osadowego w Iwinach i brak możliwości przerabiania rudy miedzi z tamtejszej kopalni oraz rozpoczęcie eksploatacji rudy miedzi w kopalniach "Lubin" i "Polkowice".

Źródła:

kghm.com | PDF
dolny-slask.org.pl | PDF
Kopalnia miedzi Lena w Wilkowie | PDF

Lokalizacja