Mera-Błonie

Powstanie

Zakłady rozpoczęły działalność w roku 1953.
Poza zakładzie na Błoniach, przedsiębiorstwo miało też odziały w Siedlcach i Zambrowie.

Po 1989 roku

W 1991r. zatrudnienie w przedsiębiorstwie spadło z 4.300 osób do ok. 650
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość przedsiębiorstwa w Czerwcu 2003r.

Źródła:

Lokalizacja