MERA-KFAP

Powstanie

Fabryka rozpoczęła działalność w 1968r.

Po 1989 roku

W 1992r. fabryka została przekształcona w jednoosobowa spółkę skarbu państwa.
Proces prywatyzacja został zakończony w 1999r. kiedy to właścicielem fabryki stal się krakowski inwestor.
Fabryka została zlikwidowana w 2011. Od 1998r. działała pod nazwą Apator KFAP Sp. z o.o.

Źródła:

REGON: 357024521
NIP: 6772220963
KRS: 0000203801
KRS-online | PNG
Archive.Is - kfap.pl | PNG

Lokalizacja