Miranda

Powstanie

Budowę zakładów rozpoczęto w 1952 r. Od 1975 firma działała pod nazwą Zakład Przemysłu Jedwabniczego „Miranda”

Po 1989 roku

W 1993 przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa w celu włączenia do programu NFI. W 1997 r. spółka akcyjna „Miranda” została wniesiona tytułem aportu do spółki Próchnik SA. Dwa lata później w 1999 r. utworzono podmiot „Miranda” sp. z o.o., który przejął majątek i część pracowników po upadłej w 2007 r. spółce akcyjnej Miranda.

REGON: 311089769
NIP: 6681712330
KRS: 0000135145
KRS-online | PNG
O firmie | PNG
Rozporządzenie Rady Ministrów | PDF

Lokalizacja