Stocznia Szczecińska

Powstanie

Stocznia Szczecińska została stworzona na bazie poniemieckiej stoczni.
Na końcu lat 40-tych XX wieku, państwo polskie przejęło stocznie od ZSRR.
Działalność produkcyjna rozpoczęła się w 1951r.

Po 1989 roku

W 1991r. stocznia została przekształcona w jednoosobowa spółkę skarbu państwa. Dwa lata później, w 1993r. cześć akcyj zostało przejęte przez pracowników a cześć przez Grupę Przemysłową.
W 2002r. żeby ocalić stocznie przed upadłością, akcie zostały przejęte przez państwową Agencje Rozwoju Przemysłu S.A. W tym czasie stocznia przyjęła nazwę Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o.
Produkcja stocznia zakończyła się w 2009r. Obecnie spółka w upadłości zajmuje się sprzedażą majątku stoczni.

Źródła:

REGON:001382794 (Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o)
NIP: 8510004685 (Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o)
KRS: 0000028502 (Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o)
KRS-online | PNG
Money.pl - Likwidacja Stoczni Szczecinskiej | PNG
Małgorzata Kamola-Cieślik - Proces prywatyzacji Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w latach 2004–2009 | PDF

Lokalizacja