Turów

Powstanie

Teren kopalni znajduje się u zbiegu granic Niemiec, Czech i Polski. Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność w 1904 r., a własnością Państwa Polskiego stało się w 1947 r. Od 1965 r. należało do nowo powstałego Kombinatu Górniczo-Energetycznego. W późniejszych latach nastąpił dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, a wydobywany węgiel przeznaczano głównie na potrzeby Elektrowni "Turów".

Po 1989 roku

Na początku lat 90-tych rozpoczęto modernizację przedsiębiorstwa (m.in. budowę nowych maszyn). Zakład stał się własnością państwowej firmy PGE Polska Grupa Energetyczna, a w 2001 r. został przekształcony w spółkę PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.. Od 2012 r. zakład należy do państwowego podmiotu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. i działa pod nazwą PGE GiEK S.A., Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Źródła:

REGON: 000560207 (PGE GiEK S.A.)
NIP: 7690502495 (PGE GiEK S.A.)
KRS: 0000032334 (PGE GiEK S.A.)

KRS-online | PNG
Historia | PDF
PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A. | PDF

Lokalizacja