Wizów

Powstanie

Zakład rozpoczął swoją działalność w 1951 r. i zajmował się wytwarzaniem kwasu siarkowego z pobliskich pokładów gipsu i anhydrytu. W latach 1969-79 uruchomiono produkcję kwasu fosforowego i soli fosforowych. Do lat 80-tych "Wizów" był jedynym w Polsce producentem trójpolifosforanów sodowych, używanych do produkcji detergentów.

Po 1989 roku

Względy ekonomiczne, wyeksploatowanie maszyn i niespełnienie wymagań ochrony środowiska przyczyniły się do zakończenia wytwarzania kwasu siarkowego 1990 r.. W celu redukcji emisji zanieczyszczeń zlikwidowano kotłownię technologiczno – grzewczą opalaną węglem brunatnym dziewięć lat później. W tym samym roku na przyległym terenie terenie uruchomiono nowoczesną gazowo-olejową elektrociepłownię, należącą do firmy Polish Energy Partners z siedzibą w Warszawie. W 2002 r. zakład w Bolesławcu przekształcono w spółkę Zakłady Chemiczne "WIZÓW" S.A., która w 2006 r. została postawiona w stan upadłości z powodu zaległości w płatnościach. Nieruchomości byłego zakładu zostały nabyte przez spółkę Nilefos Chemicals Polska Sp. z o.o. oraz firmę LITWIŃSKI Transport-Sprzęt-Budownictwo.

Źródła:

REGON: 230518256
NIP: 6120004222
KRS: 0000137863

KRS-online | PNG
wroclaw.pios.gov.pl | PDF
ippc.mos.gov.pl | PDF

Lokalizacja