Wrocławskie Zakłady Eksploatacji Kruszyw

Powstanie

Zakład rozpoczął swoją działalność w 1963 r.

Po 1989 roku

W 1992 r. zakład został sprywatyzowany i funkcjonuje do dziś pod nazwą Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa „WALMAR”. Nie został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i jest jedną z dwóch żwirowni w Polsce posiadających żwiry filtracyjne.

Źródła:

REGON: 931003271
NIP: 9130000210

KRS-online | PNG
pekwalmar.com.pl | PDF

Lokalizacja