Zakłady Radiowe im. Kasprzaka „Unitra-ZRK”

Powstanie

Zakłady rozpoczęły działalność w roku 1951.

Po 1989 roku

W lipcu 1994r została ogłoszona upadłość zakładów przez Sad Gospodarczy w Warszawie. Dług zakładów w dniu upadłości wynosił ponad 600 MLD PLZ (Starych Złotych)
Dopiero pięć lat później, w 1999r, sąd zakończył procedurę likwidacji.

Źródła:

Lokalizacja