Zelmer

Powstanie

Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność w 1951 r. Przez następnych 35 lat zakład przechodził wiele zmian organizacyjnych, w tym zmiany profilu produkcji i nazwy.

Po 1989 roku

Nazwę Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „ZELMER” nadano firmie w 1992 r.; od 1994 r. jej ostateczna nazwa brzmi "ZELMER". W 2001 r. Zakład przekształcono w spółkę akcyjną, której 100% akcji posiadał Skarb Państwa. W latach 90-tych po raz pierwszy podjęto próbę prywatyzacji firmy, jednak nieskutecznie. Obecnie Zelmer S.A. od 2013 r. należy do koncernu BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH. Do dziś od spółki Zelmer wyodrębniło się i sprywatyzowało dziesięć zakładów, np. Profi Europe.

Źródła:

REGON: 000034648
NIP: 8130268159
KRS: 0000026109

KRS-online | PNG
Prospekt Emisyjny ZELMER S.A. | PDF
Prywatyzacja Zelmer | PDF
profieurope.eu | PDF

Lokalizacja