Ekonomia pracy

'Większość kursów ekonomii pracy nie zwraca zbyt dużo uwagi na … rzeczywiste rynki pracy. A to jeden z najbardziej niedoskonałych i fascynujących rynków - i dziedzin ekonomii Nowoczesna ekonomia pracy skupia się niedoskonałościach i pozwala rozumieć skutki i przyczyny takich zjawisk jak bariery wejścia, problem informacji czy skuteczne sposoby szukania pracy.

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zaawansowaną teorią i empirycznymi przesłankami ekonomii pracy. Przedmiotem wykładu są Polska i gospodarki rozwinięte. Wykład obejmuje główne czynniki kształtujące aktywność, zatrudnienie i bezrobocie, oraz powiązania pomiędzy pracą a demografią, edukacją, instytucjami i innowacyjnością.

Zwrócimy szczególną uwagę na kwestie dotyczące instytucji rynku pracy i interwencji publicznej. Każdy z problemów zostanie przeanalizowany według jednolitego wzoru zawierającego m.in. definicję, metody pomiaru i porównania międzynarodowe, wyjaśnienie teoretyczne badanego zjawiska, obserwacje empiryczne oraz zagadnienia polityki społeczno-gospodarczej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona modelom przewidującym występowanie konwergencji, tj. sytuacji kiedy (jeśli w ogóle) biedniejsze kraje doganiają najbardziej rozwinięte.


[Materiały] | [Podział na grupy] | [Zasady zaliczenia]


Wykład 1 - Zasady i wprowadzenie

  • Slajdy
  • Pierwsze zadanie: GUS opublikował dane o emigracji z Polski. Emigracja zarobkowa nie ustaje. W 2014 roku "wyjechało kolejne 124 tys. osób. Razem to już 2 mln 320 tys" (jak piszą media). UK +43 tys. Niemcy +54 tys. Czy to jest news? Co jest tu newsem? Czego nie wiemy? Co wiemy? Na co trzeba zwrócić uwagę?

Wykład 2 - o czym jest ekonomia pracy?

  • Slajdy
  • Drugie zadanie: Zgodnie z komunikatem MPiPS stopa bezrobocia wyniosła we wrześniu w Polsce 9,9%. Na tej podstawie wielu twierdzi, że mamy rynek pracownika, a płace będą rosły. Co jest newsem? Czego nie wiemy? Co wiemy? Na co trzeba zwrócić uwagę?

Wykład 3 - Search and matching

Wykład 4 i 5 - Płace, oczekiwania płacowe, równowaga

Wykład 6 i 7 - Przepływ jako równowaga

Wykład 8 i 9 - Bezrobocie

  • Slajdy - część I
  • Slajdy - część II
  • Szóste zadanie: Proszę przeczytać ten artykuł, Autor formułuje w nim 7 problemów. Każdy ma zająć się jednym zdiagnozowanym przez autora problemem. Czy naprawdę tak jest (=czy logika jest poprawna) Jaka teoria ekonomii za tym stoi i jak się ją sprawdza? Czy Polska jest pod tym konkretnym względem wyjątkowa?terapia szokowa skutkuje gorszymi wynikami społecznymi niż stopniowa zmiana systemu gospodarczego

Wykład 10 - Równość na rynku pracy

 

Zasady zaliczenia

  • 40% - egzamin końcowy sprawdza, że student:
   • umie ocenić skutek bieżących danych z rynku pracy dla gospodarki, oraz gospodarczych dla rynku pracy
   • umie krytycznie ocenić sensowność rozwiązań instytucjonalnych i polityk (proponowanych i już funkcjonujących)
   • umie praktycznie (empirycznie) przeanalizować czynniki sprzyjające poprawie sytuacji na rynku pracy oraz ułatwianiu przepływów z bezrobocia do zatrudnienia
   • umie rozpoznać często powtarzane przesądy dotyczące rynku pracy i nierówności
   • umie przedstawić wyjaśnienie narastania nierówności, obserwowanych trendów w gospodarkach rozwiniętych oraz ocenić propozycje rozwiązań dla pro-
   • zatrudnieniowej polityki gospodarczej
   • umie sformułować odpowiednie pytania badawcze oraz przedstawić naukowy domysł dotyczący mechaniki analizowanych procesów gospodarczych
  • 30% - krótkie raporty (na zadany temat, w tygodniu ich zadania, łącznie 5)
   • Cztery pytania: What? How do we know this? Why is it so? So what?
   • Max 1 strona –> ujęcie menedżerskie (why should I care?)
   • Jasna teza (żadnego streszczania, może być polemika)
   • Zawsze odwołania do danych (bądź ich braku)
  • 30% - prezentacja w grupie
   • Prezentacja 1 (Grupa 3, 11 stycznia) - Wyobraźcie sobie taką sytuację: spory inwestor, przyjeżdża do Polski, chce zainwestować, zamawia Was jako firmę konsultingową, żeby się dowiedzieć wszystkiego o potencjalnych problemach z nimi związanych (powiedzmy, że np. ma traumę i zawsze ten temat wydaje mu się ważny). Wasze zadanie to maksymalnie merytorycznie na te lęki odpowiedzieć. Macie dokładnie 20 minut, z podejściem "strictly executive information", na poważnie. Jednym z możliwych źródeł jest materiał z 2011 prof. Gardawskiego. Uzwiązkowienie w Polsce na tle innych krajów regionu i UE można znaleźć w OECD (ale też innych miejscach).Uwaga: ja będę tym dociekliwym inwestorem, co chce zrozumieć wszystko do końca.
   • Prezentacja 2 (Grupa 6, 11 stycznia) - Jesteście przedstawicielem strony związkowej w Radzie Dialogu Społecznego. Przychodzi pod obrady prezydencki projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego spowrotem do 60/65. Uczestniczycie w tych obradach, prezentując stanowisko przyjazne pracownikom (czyli odrywamy się od polskich standardów w tej sprawie). Możecie się podzielić i być różnymi związkami (ale współpracować). Możecie się też wypowiadać zawsze jednym głosem, jeśli z Waszej analizy wynika takie stanowisko. Źródeł na ten temat jest mnóstwo, zarówno w odniesieniu do Polski jak i innych krajów. Nie ma dodatkowych punktów za zapoznanie się z dorobkiem GRAPE w tej sprawie, ale jak ktoś chce gdzieś zacząć czytać, to można np. tak :).
   • Prezentacja 3 (Grupa 1, 11 stycznia) - Zadanie to samo, co Grupa 6, tylko wy jesteście stroną pracodawców.
   • Prezentacja 3 (Grupa 2, 18 stycznia) - Migracje z Polski: brain drain czy brain gain? Zostaliście zaproszeni jako jedna z kilku firm konsultingowych do wsparcia rządu w opracowaniu strategii (faktycznej, nie medialnej) ws. wyjazdów Polaków za granicę. Macie zidentyfikować (i) mechanizmy, dla których ludzie wyjeżdżają; (ii) kryteria oceny, czy to rozsądne wyjazdy, czy ani trochę; (iii) zaproponować instrumenty polityki państwa, które naprawią tę część, którą zidentyfikujecie jako problem. Macie być merytoryczni, a nie polityczni (bo merytoryka zmienia się rzadziej niż polityka). Jako punkt startu można wykorzystać to, że kiedyś wraz z dr. Pawłem Kaczmarczykiem popełniliśmy to oraz tę serię - to co prawda stare, ale trochę pomaga ogarnąć temat migracji z Polski Uwaga: można korzystać z dowolnych innych źródeł.
   • Prezentacja 3 (Grupa 5, 18 stycznia) - Wasze zadanie jest odbiciem lustrzanym, tj. jesteście jakimś krajem (np. Polską albo UK) i macie pomóc rządowi opracować polityke imigracyjną, tj. napływu do tego kraju. Wydaje mi się, że lepiej o Polsce, ale jeśli uprzecie się jako grupa inaczej, nie będę nikogo przymuszać.
   • Prezentacja 3 (Grupa 4, 25 stycznia) - Jak skutecznie poruszać się po rynku pracy? Państwo zamawia e-podręcznik na trzech poziomach: gimnazjum, liceum i student. W tym e-podręczniku ma być zawarta wiedza i praktyczne ćwiczenia, które pomogą młodym ludziom dokonać wyborów edukacyjnych i rynkowo-pracowych. Nie chodzi o to, że macie pisać podręcznik, tylko o to, jakie elementy powinny się w nich znaleźć i jak. Trzy osobne podręczniki (bo inni odbiorcy), ale można to robić tabelą albo można całkiem osobno, wedle uznania.
   • Prezentacja 3 (Grupa 7, 25 stycznia) - Czy na polskim rynku pracy jest równość? Jeśli jej nie ma to wobec kogo/gdzie? Jakie polityki trzeba zastosować, żeby nierówność zmniejszyć? Nie narzucam poglądu: jeśli uznacie, że najważniejsza jest jakaś jedna grupa, możecie się skupić na niej (choć kontekst warto dać). Jeśli uznacie, że nierówności nie ma, to trzeba by to jakoś udokumentować i warto byłoby wyjaśnić, dzięki czemu osiągnęliśmy taki wspaniały rezultat :)