Badań jest setki…

Badań jest setki…

Gdy ktoś Wam powie, że cała literatura naukowa na temat „piractwa” dowodzi jego szkodliwości – nie wierzcie. Gdy powie odwrotnie? Też nie wierzcie. Przeanalizowaliśmy wszystkie dostępne badania naukowe na temat tzw. „piractwa” i na dziś nie ma żadnych systematycznych wniosków z tej literatury. Nawet gdy skupić się tylko na preferowanych (przez autorów) wynikach i na poprawnych metodologicznie oszacowaniach i wykorzystać tylko najlepszej jakości dane — to nadal jedne badania są na plus, inne na minus. Może to proces tak bardzo się zmienia?

Joanna Tyrowicz, Wojciech Hardy, Michał Krawczyk,
Friends or foes? A meta-analysis of the link between „online piracy'” and sales of cultural goods

Over the past decade or so, the literature has sprung in analyses of the impact the so-called online or digital „piracy'” has on sales. Since theory posits both positive and negative effects are possible, the question remains purely empirical. Consequently, there is a variety of published articles and working papers arguing in both ways, many of which attempt to account for the challenge of providing a reliable and causal effect. The objective of this survey is to review and discuss the accomplishments of the field so far. We also provide a tentative meta-analysis. Despite the multiplicity of measures and methods used we argue that the literature as a whole fails to reject the null hypothesis of no effects on sales.

Source: iPiracy