Czy sytuacja kobiet w krajach transformacji poprawia się?

Czy sytuacja kobiet w krajach transformacji poprawia się?

Zgodnie z raportem Banku Światowego (World Development Report 2012) luki między kobietami i mężczyznami na rynku pracy znikają – i to zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. W najnowszym artykule (Working Paper ukaże się wkrótce) skupiamy się na krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie sytuacja od lat 90. nie zmienia się w oczekiwanym kierunku. Po oddzieleniu efektów kohortowych od efektów wieku okazuje się, że w większości analizowanych krajów transformacji kobiety urodzone wcześniej mają bardziej zbliżone do mężczyzn wskaźniki aktywności, niż kobiety urodzone na przełomie lat 70. i 80. będące najmłodszą grupą uwzględnioną w badaniu. Otrzymane wyniki Karolina zaprezentowała podczas wczorajszego seminarium doktoranckiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji.

Source: DiscEF