Dane te same, interpretacja różna.

Dane te same, interpretacja różna.

Uwzględnienie czynników sezonowych w analizie danych z komunikatu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej już po raz kolejny znacząco zmienia wyciągane z nich wnioski. Choć wskaźnik stopy bezrobocia rejestrowanego tak naprawdę niewiele mówi o sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, to warto zauważyć, że uwzględnienie czynników sezonowych daje wynik wyższy niż ten podany przez Ministerstwo. Zmienia się także kierunek zmian liczby ofert zgłaszanych przez pracodawców do urzędów pracy. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba ta nie wzrosła o 7 tys., a zmalała o ponad pół.

Wrześniowe dane z rynku rynku uwzględniające czynniki sezonowe:

    • nadal maleje liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych - w tym miesiącu o prawie 22 tys. osób.,
    • w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy zmalała i wyniosła ponad 112 tys.,
    • stopa bezrobocia praktycznie na niezmiennym poziomie - już od pół roku utrzymuje się w przedziale 10-11%;

Rozbieżność pomiędzy naszym komentarzem, a komunikatem MPiPS wynika z naturalnej sezonowości danych (nasze analizy uwzględniają ten czynnik).

Zapraszamy do zapoznania się z naszym komentarzem!