Jakie reformy oznaczają wyższy dobrobyt? Prezentujemy wyniki na konferencji ISCEF2014.

Jakie reformy oznaczają wyższy dobrobyt? Prezentujemy wyniki na konferencji ISCEF2014.

Podczas tegorocznego International Symposium in Computational Economics and Finance zespół EmerytGRAPE (Joanna i Karolina) zaprezentował najnowsze wyniki otrzymane w projekcie.

Joanna omówiła makroekonomiczne i dobrobytowe skutki reformy przeprowadzonej w 1999 roku. W rzeczywistości nie mogliśmy zaobserwować "co by było gdyby reforma nie została przeprowadzona", jednak przeprowadziliśmy symulację takiego rozwoju wydarzeń przy pomocy naszego modelu. W ten sposób hipotetyczną sytuację "bez reformy" mogliśmy porównać z sytuacją ekonomiczną po przeprowadzeniu reformy emerytalnej. Okazuje się, że całościowa ocena skutków dobrobytowych jest pozytywna, jednak należy zwrócić uwagę, że niektóre pokolenia na tej reformie straciły, a inne (głównie młodsze) zyskały. Korzyści z reformy mogą zostać rozłożone mniej lub bardziej równomiernie zależnie od sposobu na pokrycie kosztów przeprowadzonych zmian - kilka opcji finansowania zostało przedstawionych i porównanych przez Joannę.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

Karolina przedstawiła wyniki naszych badań nad efektami podniesienia wieku emerytalnego. Tym razem sprawdziliśmy czy pozytywne efekty dobrobytowe zaobserwujemy zarówno w gospodarce mającej system zdefiniowanego świadczenia, jak i w gospodarce z systemem zdefiniowanej składki. W pierwszym przypadku wydłużony okres pracy oznacza mniej osób pobierających ustalone z góry emerytury, a więc i niższe podatki. Z kolei w systemie zdefiniowanej składki dłuższa aktywność zawodowa przekłada się na wyższą sumę składek, które rozdzielane są na mniejszą liczbę lat - emerytury są więc znacznie wyższe! Okazuje się, że te korzyści przewyższają ubytek w użyteczności spowodowany zmniejszeniem ilości czasu wolnego. Komentarz wygłosił João Victor Issler, któremu bardzo dziękujemy za cenne uwagi.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji o skutkach podwyższenia wieku emerytalnego.

[iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/33808256" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px 1px 0; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen]