Jeden z dziesięciu? A może jedna?

Jeden z dziesięciu? A może jedna?

W wielu teoriach dyskryminacji fundamentalne jest określenie, czy zanim dojdzie do interakcji, postrzeganie kompetencji kobiet i mężczyzn jest równe. By uchwycić te ważne elementy członkowie zespołu GRAPE skonstruowali nowatorską bazę danych zawierającą decyzje zawodników popularnego teleturnieju "Jeden z dziesięciu". W tym turnieju wytypowanie zmniejsza szansę wytypowanego na wygraną, co czyni najbardziej opłacalnym nominowanie zawodników o wysokich kompetencjach.

Badanie 6 000 decyzji pochodzących z 70 odcinków realizowanych w ciągu ostatnich 10 lat nie wskazało na istnienie dyskryminacji płciowej: ani nie postrzegamy kobiet jako z reguły mniej kompetentnych, ani nie chcemy im szczególnie utrudnić wygranej. Obecnie trwają prace nad poszerzeniem zbioru danych o obserwacje z lat 90-tych. Z niecierpliwością czekamy wyniki pełnej analizy. Na razie prezentacja w Alicante.

[iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/8nmuvAJf13u29" width="595" height="485" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen]