Joanna Tyrowicz na seminarium „Starzenie się ludzi a rynek pracy”

Joanna Tyrowicz na seminarium „Starzenie się ludzi a rynek pracy”

25 września odbyło się seminarium organizowane przez Instytut Badań Strukturalnych dot. sytuacji osób starszych w kontekście polityki i obowiązującego systemu emerytalnego. Prócz prezentantów z różnych stron świata, wyniki swoich badań (prowadzonych z dr Pawłem Strzeleckim) przedstawiła dr hab. Joanna Tyrowicz. Tematem był wpływ polskich reform z roku 2008 na aktywność zawodową starszej części społeczeństwa wygłosiła. Pełne wystąpienie można obejrzeć na poniższym nagraniu wideo.

Slajdy do prezentacji.

Pełna relacja z seminarium na stronie IBS.

Source: Emeryt