Mennica Polska: naruszono prawa autorskie

Mennica Polska: naruszono prawa autorskie

W ostatnim tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia doszło do ugody pomiędzy twórczynią ludową z Łowicza a spółka Mennica Polska S.A. (dalej: MP SA). Przedmiotem wzoru było wykorzystanie przez mennicę na okolicznościowym medalu z okazji prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej wzoru autorstwa Henryki Lus.

Sprawa toczyła się od marca 2012 r. MP SA twierdziła, że wzór został zaprojektowany w mennicy na bazie wielu fotografii twórczości ludowej dostępnej w Internecie. Co więcej fotografii nie posiadających oznaczeń informujących o ochronie prawnoautorskiej treści na stronie. Dopiero wejście na drogę sądową skłoniło MP SA do zawarcia ugody. Z jej treści wynika, że doszło do naruszenia, ale w sposób niezawiniony (osoba trzecia, od której Mennica Polska nabyła prawa potwierdziła swoje prawa do projektu). Obie strony nie ujawniają szczegółów finansowych ugody.

Opisany precedens zachęca do upominania się o swoje prawa innych twórców ludowych, którzy dotychczas nie dopominali się o swoje prawa.  Najmniejsze muzeum w Europie, Muzeum Guzików w Łowiczu, podjęło się obrony praw twórców ludowych i organizacji kampanii społecznej "Łapta złodzieja".

Zespół  iPiracy będzie na bieżąco informował o poczynaniach tej szczytnej inicjatywy. Więcej informacji tutaj.