Niska świadomość prawa autorskiego wśród Internautów

Niska świadomość prawa autorskiego wśród Internautów

Taki jest ogólny wniosek z ankiety przeprowadzonej przez Ofcom,brytyjską firmę zajmującą regulatorem rynku mediów i telekomunikacji w Wielkiej Brytanii. Badanie objęło użytkowników Internetu poniżej 12. roku życia, a tematem badania były postawy konsumentów wobec naruszania praw autorskich. Według firmy Ofcom ten projekt badawczy pozwoli na zidentyfikowanie trendów w sieci dot. oceny łamania praw autorskich - w szczególności w zakresie filmów, książek, muzyki i programów komputerowych (w tym gier).

Jak można było się spodziewać, Internauci nie są zaznajomieni z rzymską paremią ignorantia iuris nocet (czyli "nieznajomość prawa szkodzi") i o prawie autorskim wiedzą niewiele. Aż 47 proc. ankietowanych nie jest w stanie zidentyfikować, czy ściągane przez nich treści są pozyskiwane legalnie. Płynie stąd prosty wniosek, że organizowanie akcji edukacyjnych i popularyzujących wiedzę o prawie autorskim nie jest z góry skazane na niepowodzenie i może odczuwalnie poprawić legalność zachowań Internautów.

Tych użytkowników sieci, którzy są kategorycznie niewrażliwe na tego typu kampanie jest ok. 1/6 - tylu badanych deklaruje, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy bezprawnie ściągał lub korzystał z treści w Internecie - relacjonuje portal advanced-television.com.

Więcej na ten temat, w szczególności o projekcie Kodeksu dla dostawców usług internetowych, znajduje się tutaj.