On, ona, ono… a może tylko ono?

On, ona, ono… a może tylko ono?

„Szukamy pracownika biurowego…, zapewnimy jej godziwe warunki pracy…” – tego typu ogłoszenia, „przypadkowo” wskazujące na płeć szukanego pracownika, nie są rzadkością, a literatura potwierdza, że osoby płci przeciwnej są w takich przypadkach skutecznie zniechęcone do aplikowania. Czy jednak takich sytuacji da się uniknąć? W Polsce wymaga to dodatkowego wysiłku, np. odpowiedniej modyfikacji zdania lub pisania wszędzie „jej/jego” itp. Nie wszędzie jednak sytuacja wygląda w ten sposób, a zależy to od używanego języka. Niektóre rozróżniają płcie tylko w rzeczownikach, inne również w czasownikach, czy przymiotnikach. W Azji większość języków w żaden sposób nie rozróżnia płci. Czyli jeśli w liście motywacyjnym nie podamy takiej informacji w metryczce lub nie dołożymy zdania „Jestem dziewczyną/chłopakiem” to dopóki nie dojdzie do bezpośredniej rozmowy, dopóty płeć często nie będzie znana (załączanie zdjęcia do CV w wielu krajach jest powszechnie uznane za złą praktykę, a imię i nazwisko w wielu językach również mogą nie wskazywać na płeć). W angielskim płeć jest rozróżniana w języku, jednak tylko w zaimkach osoby trzeciej. W takim przypadku na podstawie samej treści listu motywacyjnego trudno będzie odgadnąć płeć, jeśli jednak rodzice opowiadają dziecku o przygodach swoich znajomych, to już będzie wiadomo, czy dotyczą one znajomej czy znajomego. A to czy dziecko od małego dzieli świat na sprawy męskie i żeńskie może mieć bardzo duże znaczenie.

Zespół GRAPE postanowił dokładniej przyjrzeć się tej tematyce i sprawdzić, czy dostępne w literaturze oszacowania luki płacowej są ceteris paribus wyższe w krajach w których istnieje identyfikacja płci w języku – nasze wyniki wskazują, że tak. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią najnowszego Working Paper zespołu DiscEf.

Karolina Goraus, Joanna Siwińska, Joanna Tyrowicz, Lucas van der Velde
Language and (the Estimates of) the Gender Wage Gap

In this paper we link the estimates of the gender wage gap with the gender sensitivity of the language spoken in a given country. We find that nations with more gender neutral languages tend to be characterized by lower estimates of GWG. The results are robust to a number of sensitivity checks.

Source: DiscEF