Pieniądze dla młodych - a wsparcia potrzebują starsi

Pieniądze dla młodych - a wsparcia potrzebują starsi

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło dziś podpisanie porozumień o współpracy z pośrednikami finansowymi wspierającymi niskooprocentowane pożyczki dla absolwentów. Fajnie? Może. Tylko akurat nie wśród osób młodych, a szczególnie absolwentów - bezrobocie jest teraz największym problemem.

Liczba osób młodych bezrobotnych nie rośnie od dobrych czterech lat. Co więcej - ich udział w populacji zarejestrowanych osób bezrobotnych nawet spada!

Podobnie, gdy popatrzymy na osoby bez tzw. doświadczenia zawodowego (czyli w przeważającej części absolwentów).

Rośnie za to - i to dramatycznie! - bezrobocie wśród osób w wieku powyżej 45 roku życia.

Skąd wiemy to wszystko, co na rysunkach? Ze sprawozdań ... Ministra Pracy i Polityki Społecznej.