Piractwo treści wideo uderza w polską gospodarkę?

Piractwo treści wideo uderza w polską gospodarkę?

PwC opracował na zlecenie Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych "Sygnał" raport analizujący wpływ zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polski.  Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że wartość utraconego PKB w wyniku internetowego piractwa wideo wynosi obecnie pomiędzy 500 a 700 mln zł rocznie.

Autorzy raportu podkreślają, że bardziej niepokojącym faktem od obecnych strat jest to, że jeśli nic się nie zmieni pod względem prawnym oraz postaw społecznych, to średnioroczne tempo wzrostu piractwa w ciągu najbliższych pięciu lat może wynieść nawet między 29%, a 54%. Wówczas, straty gospodarcze w 2018 roku osiągną odpowiednio 1,8 mld lub 6,1 mld zł. Trzeba przyznać, że jest to dość niepokojący scenariusz.

Warto podkreślić jeszcze kilka innych wniosków:

·   77%  ankietowanych ma świadomość, że ściąganie i rozpowszechnianie treści pirackich jest niezgodne z prawem. (Przypominamy, że ściąganie jest w Polsce legalne)

·   osoby, które korzystają z serwisów oferujących nielegalny dostęp do treści, mają problem z odróżnieniem ich od tych, które działają na legalnych zasadach, nawet jeśli za nie płacą.

Wartości te pokazują, że Internauci są zdezorientowani. Nie znają obowiązującego prawa, nie potrafią rozróżnić serwisów legalnych od nielegalnych, a Ci, którzy płacą za dostęp (średnio 14 zł miesięcznie) są pewni, że korzystają z treści legalnych.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden wniosek. Osoby świadomie sięgające po treści nielegalne w Internecie bardzo często usprawiedliwiają się wysoką ceną dostępu do dóbr kultury (pokazało to między innymi nasze ostatnie pilotażowe badanie dotyczące oglądania seriali online). Według raportu jest to jedna deklaracja wątpliwej jakości, ponieważ sugerowanie, że cena jest barierą dostępu do legalnych źródeł jest niezależne od poziomu dochodu respondentów.

Dlaczego tak jest? Wydaje się, że dobrym uzasadnieniem może być fakt, że ponad połowa ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że piractwo jest nieetyczne, gdyż pozbawia twórców należnego wynagrodzenia jednocześnie deklarując powszechne korzystanie z nielegalnych treści wideo.

Raport PwC pokazuje jak dużym problemem jest piractwo treści wideo w Polsce nie dając jednoznacznej sugestii, kto jest winny zaistniałej sytuacji. Odbiorcy treści narzekają na brak legalnych alternatyw, ceny, ale jednocześnie dość świadomie łamią prawo. Twórcy milczą, narzekając na sytuację na rynku. A państwo traci pieniądze. Z roku na rok coraz większe…

Obszerny raport można przeczytać klikając poniższy link:
http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/piractwo/analiza_wplywu_zjawiska_piractwa_tresci_wideo_na_gospodarke_w_polsce_raport_pwc.pdf