Radio Zet: Smyk-Szymańska o Noblu dla Goldin

Radio Zet: Smyk-Szymańska o Noblu dla Goldin

Prace tegorocznej laureatki są fundamentem do badań rynku pracy pod kątem nierówności – Nagrodę Pamięci Alfreda Nobla, fundowaną przez szwedzki bank centralny Sveriges Riksbank, komentuje dla Radia Zet dr Magdalena Smyk-Szymańska, ekonomistka GRAPE.

– Goldin pokazała znaczenie pracy kobiet, zarówno tej odpłatnej, jak i nieodpłatnej. W czasach, kiedy w ogóle nie zwracano na to uwagi, jej zainteresowanie wzbudził właśnie udział kobiet w rynku pracy. Dzięki jej analizom mogliśmy zacząć mówić o zmianie zaangażowania kobiet w pracę odpłatną, znaczeniu pracy kobiet dla wzrostu gospodarczego oraz tego, jaki koszt dla społeczeństwa niesie za sobą dyskryminacja kobiet – powiedziała ekspertka GRAPE. 

Smyk-Szymańska dodała, że Goldin w większości swoich prac szukała odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ogóle istnieje luka płacowa. – Powodów takiego stanu rzeczy upatrywała m.in. w większym zaangażowaniu kobiet w życie rodzinne, co skutkowało koniecznością podejmowania bardziej elastycznej, a tym samym gorzej płatnej pracy. Wskazywała także na segregację zawodową kobiet i mężczyzn, na to, że kobiet pracują w innych zawodach i sektorach niż mężczyźni – wyjaśniła badaczka. 

Ekonomistka GRAPE opisuje jedno z badań Goldin. Mowa o zmianie sposobu rekrutacji do orkiestry symfonicznej: kandydaci byli przesłuchiwani „w ciemno”, a ukrycie ich tożsamości, w tym również płci i oparcie decyzji wyłącznie na wrażeniach słuchowych, spowodowało, że w orkiestrach finalnie zasiadło pięciokrotnie więcej kobiet, niż w czasach kiedy komisja widziała kandydata. 

Cały artykuł red. Katarzyny Witwickiej-Jurek do przeczytania tutaj.