Stopa bezrobocia najniższa od ponad czterech lat!

Stopa bezrobocia najniższa od ponad czterech lat!

Jest już nasz nowy biuletyn będący komentarzem do dzisiejszego komunikatu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

  • W październiku znowu zmalała liczba osób bezrobotnych.
  • Nieco mniej optymistycznie w zakresie liczby zgłoszonych wakatów - firmy zgłosiły do urzędów pracy o ponad 5 tys. mniej wakatów niż we wrześniu. Nadal jednak liczba ofert pracy utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.
  • Stopa bezrobocia spadła o kolejne 0,2 pp i tym samym po raz pierwszy od ponad czterech lat spadła poniżej progu 12%!

Rozbieżność pomiędzy naszym komentarzem, a komunikatem MPiPS wynika z naturalnej sezonowości danych (nasze analizy uwzględniają ten czynnik).

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem.