Tych emerytów i tak by nie było!

Tych emerytów i tak by nie było!

We współpracy z Instytutem Badań Strukturalnych sprawdziliśmy, jakie są efekty ograniczenia dostępu do wcześniejszych emerytur od 2009 roku. Tzw. reforma pomostowa zmieniła kryteria przyznawania wcześniejszych emerytur, ograniczając dostęp do nich w przypadku większości zawodów. Podjęliśmy próbę wyizolowania i oceny efektu zmiany kryteriów na aktywność zawodową i decyzje o przejściu na emeryturę tych roczników, które objęła reforma. Efekt okazał się ekonomicznie niewielki (choć statystycznie istotny), ale kluczowa okazała się zmiana wieku a nie kryterium medyczne uprawnionych zawodów, bo nie ma istotnych różnić pomiędzy uprawnionymi i nieuprawnionymi do wcześniejszych emerytur. W skrócie: pracowalibyśmy dłużej nawet, gdyby nie było reformy. Może niekoniecznie te same osoby - ale aktywność zawodowa i tak by się wydłużyła. Czy to znaczy, że reformy nie trzeba było robić? Nie, to znaczy tylko, że była ona znacząco spóźniona.

Paweł Strzelecki, Joanna Tyrowicz
Crowding (out) the retirees? RDD application to raising effective retirement age in Poland

As of 2007 increased labor force participation of the elderly has been observed in Poland. In 2009 a reform in the eligibility criteria narrowed the scope of early retirement opportunities for majority of the occupations. We rely on Polish LFS and employ regression discontinuity design to isolate and evaluate the causal effect of the changes in eligibility criteria on labor force participation and exit to retirement of the affected cohorts. We find a statistically significant, but economically small discontinuity at the timing of the reform. The placebo test shows no similar effects in earlier or later quarters. Yet, the pure treatment effects are insignificant in vast majority of the specification. Our conclusions are thus as follows: the changes in the eligibility criteria were not instrumental in fostering the participation rates among the affected cohort, i.e. the immediate contribution to increased labor force participation of these cohorts is not economically large.