Użyteczność oczekiwana a użyteczność doświadczona – jak to modelować?

Użyteczność oczekiwana a użyteczność doświadczona – jak to modelować?

Kasia (iPiracy) uczyła się Stated Preference Methods in R na kursie organizowanym przez Instytut Turystyki i Zrównoważonego Rozwoju Ekonomicznego na Uniwersytecie w Las Palmas. Podczas warsztatu uczestnicy zostali zapoznani z modelami opartymi na preferencjach deklarowanych, ich budową i implementacją w języku R. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość pracy nad własnymi zbiorami danych wspólnie z prowadzącymi warsztat specjalistami – dr Jorge E. Arañą i profesorem Bengtem Kriströmem.

Metody preferencji deklarowanych są coraz powszechniej wykorzystywane w dziedzinie ekonomii kultury. W projekcie Dobra kultury jako dobra doświadczane chcemy porównać użyteczność oczekiwaną z użytecznością doświadczoną w czasie konsumpcji dóbr kultury. Oszacowanie użyteczności oczekiwanej wymaga obserwacji preferencji deklarowanych. Poznane narzędzia ekonometryczne i metody modelowania zostaną wykorzystane do modelowania preferencji w projekcie.