UE: prawo autorskie przyszłości

UE: prawo autorskie przyszłości

Komisja Europejska poinformowała, że rozpoczyna pracę nad reformą prawa autorskiego, tak aby "spełniało swoje cele w nowym, cyfrowym kontekście”. W wydanym oświadczeniu Komisja Europejska określiła swoje rozumienie nowoczesnego prawa autorskiego:

The Commission will therefore work for a modern copyright framework that guarantees effective recognition and remuneration of rights holders in order to provide sustainable incentives for creativity, cultural diversity and innovation; opens up greater access and a wider choice of legal offers to end users; allows new business models to emerge; and contributes to combating illegal offers and piracy.

Przytoczony powyżej akapit jest bardzo ogólny, a jego formuła jest tak elastyczna, że ciężko sobie wyobrazić system prawa autorskiego, który nie będzie pasował do tej formuły (może za wyjątkiem prawa obowiązującego w Japonii). Tymczasem pozostaje być dobrej myśli i trzymać kciuki za wysiłki Europejczyków.

Komisja zakłada prowadzenie działań na 2 płaszczyznach. Już na początku przyszłego roku rozpocznie się dyskusja z interesariuszami oraz badania rynkowe, które zweryfikują i oszacują skutki nowych regulacji. Przygotowanie propozycji legislacyjnych planowane jest na rok 2014. Komisja wytypowała obszary, w których miałaby być przeprowadzona nowelizacja prawa:

  • transgraniczny przepływ treści,
  • treści tworzone przez użytkowników,
  • proces wydobywania danych i tekstu (data-, text-mining),
  • opłaty reprograficzne
  • oraz dostęp do treści audiowizualnych i dziedzictwa kulturowego.

Zadeklarowano również chęć nowego uregulowania dozwolonego użytku, w kontekście dostosowania do realiów cyfrowych. Rozmowom przewodzić będzie trójka Komisarzy Europejskich: Michel Barnier, Neelie Kroes oraz Androulla Vassiliou. W prace zaangażowali się europosłowie, w tym dwóch z Polski.

Więcej informacji znajduje się tutaj.