W kwietniu na rynku pracy właściwie bez zmian

W kwietniu na rynku pracy właściwie bez zmian

W dalszym ciągu poprawia się sytuacja na rynku pracy, ostatnie zmiany są jednak niewielkie. Z jednej strony w kwietniu ponownie spadła liczba osób bezrobotnych (także pod odsezonowaniu). Stopa bezrobocia również spadła - jej wartość (pozbawiona czynnika sezonowego) wyniosła ok. 12.7%.

Z drugiej strony, liczba ofert pracy zgłaszanych do urzędów w dalszym ciągu spada. W tym miesiącu spadek jest mniejszy niż w poprzednim, ale pamiętajmy, że w ostatnich miesiącach prawie połowę względnie wysokiej liczby ofert stanowiły oferty subsydiowane (pisaliśmy o tym w notatce „Firmy (nie) chcą zatrudniać…” ) i to one generowały widoczny w danych wzrost.

Minister PiPS zapowiada, że w maju przeznaczy na wsparcie osób poszukujących pracy 150 mln złotych, oraz otworzy konkurs dla pracodawców. Czy te wydatki poprawią sytuację na rynku pracy – przekonamy się w najbliższych miesiącach.

Rozbieżność pomiędzy naszym komentarzem, a komunikatem MPiPS wynika z naturalnej sezonowości danych (nasze analizy uwzględniają ten czynnik). Zapraszamy do zapoznania się z całym komentarzem GRAPE.