W maju osób bezrobotnych znowu mniej, ale...

W maju osób bezrobotnych znowu mniej, ale...

Maj jest już kolejnym miesiącem, w którym obserwujemy spadek liczby bezrobotnych - zarówno przed, jak i po usunięciu składnika losowego. Choć to z pewnością dobra wiadomość, nie można również nie zauważyć, że od lutego z miesiąca na miesiąc osób bezrobotnych ubywa coraz mniej – wydaje się więc, że tendencja spadkowa wyhamowuje.

Dobrze obrazują to również coraz mniejsze zmiany (ale nadal na plus!) stopy bezrobocia. Odsezonowana wartość stopy zmieniła się na przełomie kwietnia i maja zaledwie o 0,07 p. p.

Po kilku miesiącach spadku liczby wakatów zgłaszanych do urzędów pracy, obserwujemy nieznaczny wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem pracowników za pośrednictwem urzędów. Czy jednak wynika ono z poprawy sytuacji na rynku, czy jedynie interwencji Ministerstwa, które w maju przeznaczyło dodatkowe środki na tworzenie miejsc pracy – będziemy mogli zobaczyć pod koniec miesiąca.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym komentarzem!