Youtube: mniej fałszywych roszczeń o naruszanie praw autorskich

Youtube: mniej fałszywych roszczeń o naruszanie praw autorskich

Serwis YouTube zdecydował się zmienić algorytmy odpowiadające za sprawdzanie legalności treści zamieszczanych przez użytkowników. Do zmiany polityki serwisu nakłoniła rosnąca liczba żądań usunięcia treści, do których żądający nie miał odpowiedniej legitymacji.

Decyzja została podjęta po zablokowaniu przemówienia Michelle Obamy, pierwszej damy USA. Oprócz usprawnień samego algorytmu, weryfikującego słuszność roszczeń, od października 2012 wszystkie notyfikacje dotyczące naruszania praw autorskich będą sprawdzane przez pracowników Youtube. Same powiadomienia będą musiały być złożone drogą oficjalną i bardziej sformalizowaną, przez co w przypadku fałszywej skargi podmiot skazujący będzie ukarany grzywną.'

Więcej informacji tutaj.