Zespół GRAPE współtwórcą raportu "Zatrudnienie w Polsce" opracowanego przez IBS

Zespół GRAPE współtwórcą raportu "Zatrudnienie w Polsce" opracowanego przez IBS

28 stycznia 2014 w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrudnienie w Polsce 2012 – Rynek pracy w okresie wyjścia z kryzysu”, podczas której zaprezentowano wyniki raportu poświęconego wpływom kryzysu światowego na rynek pracy, opracowanego przez IBS. Lata 2007-2009 to okres światowego wielkiego kryzysu finansowego, który miał wpływ zarówno na rynek pracy, jak i na stopień zadłużenia publicznego krajów rozwiniętych. Celem raportu jest pokazanie szerokiego spectrum zagadnień związanych z przebiegiem wielkiego kryzysu, od nakreślenia konsekwencji makroekonomicznych zapoczątkowanych kryzysem w 2008 roku po zagadnienia dotyczące prowadzonej w okresie kryzysu polityki publicznej.