Ziarnko do ziarnka, a zbierze się....

Ziarnko do ziarnka, a zbierze się....

Rok rocznie dystrybuanta wyników matur razi nienaturalną nieciągłością w otoczeniu progu zdawalności. Może to sugerować przejaw dobrej woli sprawdzających tzn. ułatwienie zdania egzaminu dojrzałości osobom, którym na sprawdzianie powinęła się noga. Czy częściej takiej „pomocy” doświadczają dziewczęta?

Analiza rezultatów polskich maturzystów może na to wskazywać. Zespół GRAPE zbadał wyniki egzaminów pisemnych i ustnych z przedmiotów determinujących zdanie matury ( język polski, język obcy i matematyka). Okazało się, że w obu częściach sprawdzianu dziewczęta radzą sobie lepiej. Różnica na egzaminie ustnym, bardziej narażonym na nierówne traktowanie ze względy na płeć, jest jednak blisko dwu krotnie większa.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją!