Ograniczanie OFE

Systemy emerytalne

Ograniczanie OFE

Czy wprowadzone w latach 2011-2013 zmiany w systemie emerytalnym były korzystne? Reformy zakładały i tego dotyczyła nasza analiza:

  • dobrowolności uczestnictwa w OFE
  • zmiany proporcji w wysokości składki emerytalnej odprowadzanej do OFE i ZUS, czyli ograniczaniu udziału OFE
  • przeniesienia obligacji rządowych
  • zmiany struktury portfela OFE
  • stopniowego przenoszenie nagromadzonych środków z OFE do ZUS przed momentem przejścia na emeryturę, czyli tak zwany "suwak"

Nasze badanie pokazało, że zmiany obniżają dobrobyt oraz poziom emerytur. Reforma pozwoliła na ograniczenie długu publicznego, obciążając jednocześnie przyszłe pokolenia.