Dyskusja nad skutkami zmian demograficznych

Dyskusja nad skutkami zmian demograficznych

Na zaproszenie  Pani Profesor Elżbiety Gołaty, prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Paweł Strzelecki przedstawił zebranym specjalistom zajmującym się statystyką i demografią wyniki symulacji efektów różnych scenariuszy wzrostu dzietności za pomocą modelu makroekonomicznego nakładających się pokoleń (OLG). Szczególnie ożywioną dyskusję wzbudziła możliwość kwantyfikacji dobrobytowych skutków polityki prorodzinnej oraz efekty makroekonomiczne w dłuższym terminie. Dyskusja dotyczyła także możliwości pomiaru stanu zdrowia ludności za pomocą dostępnych danych. Bardzo dziękujemy za możliwość podzielania się wynikami badań oraz bardzo ciekawe uwagi.