Ile wydać na wyższą dzietność?

Ile wydać na wyższą dzietność?

Nie cichnie dyskusja dotycząca efektów programu 500+. I choć dyskusja wśród dziennikarzy i polityków trwa, to większość badaczy doszła już dawno do konsensu w tej sprawie - dostępne dane nie pozwalają na rzetelną ocenę skutków programu. Biorąc jednak pod uwagę, że temat jest ważny nie tylko dla Polski, ale i całej Europy, a programy wspierające dzietność bardzo kosztowne, to postanowiliśmy przeanalizować skutki zwiększonej dzietności w modelu podobnym do tego, który wykorzystuje się do oceny skutków reform systemu emerytalnego. Zadaliśmy takie pytanie badawcze, na które umiemy rzetelnie odpowiedzieć - ile maksymalnie możemy wydać na politykę zwiększającą dzietność, aby po skutecznym jej wprowadzeniu (zakładamy, że polityki działają i dzieci faktycznie urodzi się więcej), koszty takiego programu nie przewyższyły korzyści z niego wynikających. Okazuje się, że DUŻO MNIEJ niż wydają rządy (i to bez gwarancji sukcesu!). Co jeszcze? Pokazujemy, że nie ma znaczenia, czy polityka będzie skierowana do gospodarstw wielodzietnych, czy do tych, które jeszcze dzieci nie mają - efekty dobrobytowe będą takie same. Wyniki naszego badania oraz tekst już niebawem. Pierwsze rezultaty pokazaliśmy na International Pension Workshop w Paryżu.