Kolejność urodzeń ma znaczenie

Kolejność urodzeń ma znaczenie

Znakiem czasu jest, że na konferencji poświęconej modelowaniu polskiej gospodarki wyjątkowo dużo prezentacji dotyczyło zagadnień demograficznych.  Paweł wykorzystał tę okazję, aby pokazać jak bardzo mylące może być tradycyjne podejście do prognoz ludności oparte na przeciętnych wartościach liczby dzieci przypadających na kobietę w określonym wieku. Odpowiedzią może być wykorzystanie w przewidywaniu zmian dzietności dostępnych informacji o liczbie dzieci już obecnych w gospodarstwach domowych. Badania na poziomie mikro wskazują bowiem, że zarówno oczekiwania jak i faktyczne urodzenia kolejnych dzieci zależą od liczby dzieci już posiadanych.